Противодействие на зловредната чуждестранна дезинформация и пропаганда

За да се противодейства на руската дезинформация и пропаганда са нужни не само възпиращи мерки, но и дългосрочна стратегия за обучение в медийна грамотност и разяснителни кампании за широката публика. В краткосрочен план би помогнало създаването на държавен орган за мониторинг на медийната среда и борба с дезинформацията, каквито има в западните държави. Друга стъпка…